Medierea, arbitrajul și litigiile juridice in toate aspectele legate de dreptul afacerilor (fiscal, administrativ, comercial) - BULR - Companie de consultanță juridică și financiară

Medierea, arbitrajul și litigiile juridice in toate aspectele legate de dreptul afacerilor (fiscal, administrativ, comercial)

Services

Oficiul principal

Republica of Moldova, Chisinau str. Strada București 76, MD-2001
+373(22) 23-23-24
+373(22) 21-00-55
+373 767 94 919

info@bulr.com

Medierea – este o formă de soluționare extrajudiciară a litigiilor prin intermediul unei imparțiale neutre terțe părți – mediatorul (intermediar).

Medierea este forma cea mai ușoară de soluționare alternativă a litigiilor. Pe parcursul procedurii de mediere, părțile implicate în conflict pe cont propriu ajung la o soluție reciproc acceptabilă, bazinduse pe experiența, cunoștințele și aptitudinile mediatorului. Soluționarea litigiului depinde în întregime de voința părților implicate.

Tehnicile de mediere se bazează în primul rând pe negocieri în spiritul cooperării.

Procesul de mediere asigură imparțialitatea și obiectivitatea examinării situației, și, de asemenea, are o serie de avantaje:

  • Medierea ajută la economisirea timpului, banilor și forțelor emoționale ale participanților la litigiu.
  • În timpul desfăşurării procedurii de mediere, atmosfera, organizarea, reglementarea și conținutul procesului poate fi definit în mod individual.
  • Medierea este axată nu atât pe conflict (stabilirea cine are dreptate și cine nu), cât pe căutarea soluții constructive.
  • În ceea ce privește costurile și calendarul reuniunilor, medierea poate fi ajustata cu ușurință la nevoile participanților și pot lua în considerare aspectele emoționale și personale ale litigiului.
  • În același timp, sfera intereselor private ale părților este pe deplin protejată, deoarece procesul de mediere este un proces confidențial.
  • Atunci când soluționarea litigiului se efectuează prin intermediul medierii, de regulă, acordurile încheiate sunt mai durabile și reflectă starea reală a lucrurilor, fapt ce contribuie nu numai la punerea în aplicare a acestora, iar, realizarea lor constituie un pas reciproc acceptabil și natural.

În prezent, medierea este utilizata pe scară largă în EuropaSUA și Australia, in calitate de mijloc de alternativă, şi în același timp, ca un instrument eficient pentru soluționarea litigiilor dintre părți.

    Contactați-ne

    Vă rugăm să ne lăsați numărul de telefon sau adresa de e-mail, și noi vă vom contacta în curând