Expertiza şi Diagnosticul Juridic – Legal Due Deligence - BULR - Companie de consultanță juridică și financiară

Expertiza şi Diagnosticul Juridic – Legal Due Deligence

Services

Oficiul principal

Republica of Moldova, Chisinau str. Strada București 76, MD-2001
+373(22) 23-23-24
+373(22) 21-00-55
+373 767 94 919

info@bulr.com

Legal Due Diligence (auditul juridic) – un complex de activităţi pentru colectarea şi analiza informaţiilor veridice juridice, fiscale, financiare şi a altor tipuri de informaţii despre afaceri, active şi obligaţii, care face posibilă evaluarea punctelor slabe şi a celor forte ale companiei/unui grup de companii.

Auditul juridic presupune un diagnostic juridic complet sau parţial privind activitatea companiei în diferite domenii.

În majoritatea cazurilor se efectuează auditul juridic în ceea ce priveşte corespunderea activităţii unei companii cu actele normative în domeniul dreptului civil, corporativ, fiscal, dreptului de muncă, precum şi în alte segmente ale legislaţiei în vigoare.

Un interes aparte constituie auditul juridic al securităţii comerciale în activitatea economică a unei companii. Interesul faţă de auditul juridic este provocat, în primul rând, de metodica lui.

Iniţial metodele de audit juridic erau aplicate în tranzacţii de contopire şi absorbţie. În cazul acesta, efectuarea auditului juridic are ca scop principal obţinerea informaţiei în vederea hotărârii finale cu privire la tranzacţie, precum şi identificarea riscurilor juridice şi fiscale pe care obiectul controlabil le poate avea la momentul efectuării lucrărilor de audit sau care pot să apară în viitor.

Însă, rezultatele înalte şi beneficiul excepţional al concluziilor auditului juridic au dus la faptul că multe companii de nivel diferit îl efectuează în mod periodic pentru a obţine informaţia completă şi veridică despre companii.

Complexul de activităţi în cadrul Legal Due Diligence oferit de către «Brodsky Uskov Looper Reed & Partners» include:

 • Studierea şi analiza statutului juridic al întreprinderii;
 • Analiza concluziilor de audit, a reviziilor, a controlurilor din partea organelor de stat competente şi a celor de control;
 • Analiza regimului juridic al obiectelor de proprietate imobiliară şi mobiliară;
 • Examinarea operaţiunilor de credit şi celor de împrumut;
 • Examinarea reclamaţiilor şi acţiunilor în cadrul unei întreprinderi;
 • Analiza licenţelor, certificatelor şi a altor autorizaţii care se utilizesc în procesul exercitării activităţii financiare şi economice operaţionale;
 • Analiza statutului juridic al obiectelor de proprietate industrială a întreprinderii;
 • Analiza grupurilor de contracte aplicate de către întreprinderea Clientului, care stabilesc principalele domenii de activitate;
 • Analiza relaţiilor de muncă;
 • Analiza securităţii ecologice şi celei antiincendiare a întreprinderilor, precum şi analiza regimului de protecţie a valorilor materiale.

În concluzie, analiza efectuată face posibil întocmirea raportului сare conţine absolut toate informaţiile despre companie.

Compania „Brodsky Uskov Looper Reed & Partners” are tehnologia juridică bine pusă la punct a efectuării auditului juridic, care este special adaptată la piaţa Republicii Moldova.

În diferite timpuri, la comanda investitorilor străini, a organelor de stat, cât şi a companiilor locale, se efectua diagnosticul juridic al unor companii în diferite domenii de activitate.

În anul 2010 compania a efectuat concomitent auditul juridic al întregii ramuri şi în special al 9 dintre cele mai mari uzine.

  Contactați-ne

  Vă rugăm să ne lăsați numărul de telefon sau adresa de e-mail, și noi vă vom contacta în curând