Despre noi - Companie de consultanță juridică și financiară - Brodsky Uskov

Financial Consultants & Legal Advisers

Noi nu doar rezolvăm problemele – noi prevenim aparitia lor

Suntem cea mai mare companie de consultanță juridica si financiara din Republica Moldova. Scopul nostru este de a oferi servicii de consultanță

la standardele internaționale companiilor care doresc sa iși extinda activitatea în Republica Moldova și se adaptează la condițiile specifice Est-Europene.

Echipa BULR

USKOV RUSLAN

Managing Partner
Avocat

Domeniul de competențe și expertiză:

 • drept corporativ;
 • proces de arbitraj;
 • proces civil;
 • drept contractual;
 • însoțirea juridică a afacerii;
 • procesul de restructurare a structurii organizatorice;
 • analiză juridică şi auditul juridic;
 • soluţionare extrajuridică a litigiilor.

Țurcan Ivan

Partener
Jurist Superior

Domeniul de competențe și expertiză:

 • soluționarea cu succes a întrebărilor privind crearea, fuzionarea, reorganizarea şi divizarea companiilor;
 • suport juridic în administrarea afacerii;
 • consultații juridice zilnice privind activitatea companiilor;
 • expertiza juridică zilnică a activității companiilor;
 • pregătirea în termenii cei mai scurți a încheierilor juridice;

MANTALUŢA SVETLANA

Partener
Director Financiar

Domeniul de competențe și expertiză:

 • drept bancar;
 • drept bugetar;
 • sprijin juridic şi contabilitate a afacerii;
 • complex de servicii de contabilitate şi juridice a reprezentanțelor;
 • restructurarea şi recuperarea financiară;
 • planificare fiscală şi de evaluare a politicii fiscale a companiei.

TUREA ELENA

Director executiv

Domeniul de competențe și expertiză:

 • organizarea prestării serviciilor și cooperării eficiente a clienților și consultanților companiei;
 • coordonarea furnizării la timp a serviciilor către clienții companiei;
 • negocierea și gestionarea documentelor cu clienții și partenerii companiei, controlul creanțelor;
 • participarea la dezvoltarea strategilor și proceselor de afaceri a companiei;
 • implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței companiei.

DAȘCHEVICI VLADISLAV 

Jurist Consultant Superior

Domeniul de competențe și expertiză:

 • litigii și arbitraj;
 • parteneriat public-privat;
 • dreptul contractual;
 • dreptul corporativ și M&A;
 • reglementare juridică a investițiilor străine;
 • procedura de executare;
 • soluționare extrajudiciară a litigiilor;
 • expertiza juridică a întreprinderilor;
 • constatare juridică în diferite ramuri de drept;
 • comerț internațional;
 • apărare a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale;
 • organizare și acompaniament activității companiilor străine;
 • combaterea corupției și respectarea cerințelor legislației anticorupție;
 • acompaniament activității curente ale clienților;

TODOROVA LIUDMILA

Șef Serviciu Abonați Servicii Contabilitate

Domeniul de competențe și expertiză:

 • contabilitatea companiilor din industria agroindustriala;
 • evidenta contabila și rapoarte financiare;
 • sprijin în contabilitatea afacerii;
 • complex de servicii de contabilitate și juridice a agenților economici;
 • taxe fiscale și raportarea;
 • planificare fiscală și de evaluare a politicii fiscale a companiei.

ZAHARCENCO SERGHEI

Consultant juridic Superior

Domeniul de competențe și expertiză:

 • expertiza juridică complexă a activității întreprinderilor;
 • asistența juridică pentru orice tip de tranzacții, inclusiv tranzacții imobiliare, operațiuni de import și export, contracte de furnizare, servicii, chirie, arendă etc.
 • analiza juridică și elaborarea tuturor tipurilor de contracte civile ale companiilor;
 • înregistrarea reprezentanțelor companiilor străine;
 • înregistrarea, reorganizarea, restructurarea și lichidarea întreprinderilor, introducerea modificărilor în documentele constitutive ale companiilor;
 • înregistrarea produselor de proprietate intelectuală;
 • legalizarea cetățenilor străini, obținerea cetățeniei în schimbul investițiilor;
 • gestionarea completă a practicii juridice a grupurilor de companii;
 • reprezentarea intereselor clientului în soluționarea conflictelor cu organele guvernamentale și participarea la pregătirea și desfășurarea negocierilor;
 • pregătirea avizelor juridice la diverse ramuri de drept;
 • medierea situațiilor de conflict în faza procedurii prealabile;

EREMCIUC DINA

Consultant contabil Superior

Domeniul de competențe și expertiză:

 • formarea politicii de evidenţă;
 • organizarea evidenţei contabile;
 • planificarea fiscală, analiza cadrului impozabil;
 • optimizarea plăţilor fiscale (impozitul pe venit persoane fizice şi juridice, TVA, taxe locale);
 • expertiza actelor de control şi a hotărârilor organelor fiscale privind impunerea sancțiunilor, pregătirea încheierilor relevante şi reprezentarea intereselor în organele fiscale.

SECHEEVSCHI VITALI

Consultant juridic

Domeniul de competențe și expertiză:

 • dreptul corporativ, dreptul muncii, legislație de migrațiune, legislație în domeniul securității și sănătății în muncă, legislație în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal.
 • înregistrarea, reorganizarea și lichidarea întreprinderilor;
 • asistența juridică a activității întreprinderilor;
 • asistența juridică a clientului în procesul de obținere a actelor permisive;
 • reprezentarea intereselor clientului în procesul de interacțiune cu organele de stat;
 • pregătirea avizelor juridice cu privire la diverse ramuri de drept;
 • consultări în domeniul dreptului civil și dreptului muncii;
 • elaborarea și implementarea documentelor corporative cu caracter normativ;
 • specialist atestat în domeniul securității și sănătății în muncă.

BALTAGA OLGA

Consultant contabil

Domeniul de competențe și expertiză:

 • întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă fiscale şi rapoartelor statistice;
 • analiza și optimizarea plăţilor fiscale;
 • gestionarea contului de decontare;
 • operațiuni valutare (import, împrumuturi externe);
 • organizarea unui sistem de raportare financiară internă;
 • expertiza actelor de control şi a hotărârilor organelor fiscale privind impunerea sancțiunilor, pregătirea încheierilor relevante şi reprezentarea intereselor în organele fiscale;

CUȘNIRINOVA IRINA

Avocat

Domeniul de competențe și expertiză:

 • soluționarea litigiilor;
 • reprezentare în litigiu și arbitraj;
 • litigii comerciale;
 • restructurare și litigii de insolvență;
 • procedura contenciosului administrativ;
 • litigii de muncă;
 • întocmirea contractelor comerciale;
 • litigii privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine

CIUDNOV ANTON

Consultant contabil

Domeniul de competențe și expertiză:

 • evidența contabilă IT companiilor, companiilor în domeniul de vânzare cu amănuntul, prestarea serviciilor de publicitate;
 • organizarea evidenței contabile;
 • elaborarea politicii de contabilitate;
 • elaborarea, pregătirea și prezentarea rapoartelor statistice și dărilor de seamă fiscale;
 • proiecte salariale;
 • controlul financiar interior;
 • consultații privind aplicarea taxelor și impozitelor;

SOLOMCO ALIONA

Consultant contabil

Domeniul de competențe și expertiză:

 • Organizarea, controlul și gestionarea evidenței contabile;
 • planificarea fiscală, analiza cadrului impozabil;
 • optimizarea plaților fiscale;
 • evidența contabilă și fiscală a companiilor cu diverse tipuri de activități;
 • evidența financiară și raportare pentru management și fondatori de companii;
 • analiza activităților companiilor. Consultații și propuneri privind optimizarea cheltuielilor;
 • proiecte salariale: tipuri de plăți către angajați, impozitare, decontări reciproce cu angajați rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova;
 • consultații contabile și fiscale;

LAINUS DJERVIS

Consultant juridic

Domeniul de competențe și expertiză:

 • expertiza juridică a activității companiilor;
 • suport legal în tranzacții imobiliare;
 • reprezentarea companiilor străine;
 • înregistrarea, restructurarea și lichidarea companiilor;
 • înregistrarea proprietății intelectuale;
 • legalizarea cetățenilor străini;
 • suport juridic în procesele de licențiere și certificarea bunurilor și serviciilor;
 • reprezentarea intereselor clienților în soluționarea problemelor de conflict cu organele de stat și participarea la pregătirea negocierilor;
 • consultanță în probleme de ecologie și dreptul muncii;
 • planificarea fiscală și estimarea politicii fiscale a companiei clientului;
 • analiza juridică a proiectelor blockchain;
 • suport legal pentru proiecte blockchain și IT;
 • expertiza juridică a proiectelor ICO;

LEONOVA ANA

Consultant contabil

Domeniul de competențe și expertiză:

 • contabilitatea companiilor de construcții, IT, vânzări cu amănuntul;
 • ţinerea evidenţei contabile cu întocmirea actelor primare;
 • întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi statistice;
 • întocmirea şi prezentarea dărilor de seama fiscale;
 • efectuarea calculelor salariale și a plaților salariale;

TURLACOVA LIUDMILA

Consultant contabil

Domeniul de competențe și expertiză:

 • evidența contabilă companiilor de publicitate, companiilor de consultanța;
 • restabilirea contabilității;
 • consultații și ajutor în pregătirea pentru controale fiscale;
 • închiderea și lichidarea SRL;
 • planificarea fiscală, analiza cadrului impozabil;

STATNII DINA

Contabil salarizare

Domeniul de competențe și expertiză:

 • calcularea și achitarea plăților salariale;
 • calcularea plaților la demisia din funcție a salariaților conform legislației în vigoare;
 • organizarea procesului de înregistrare și efectuarea transferurilor privind plățile salariale, îndemnizațiilor și a altor plați efectuate în folosul angajaților, prin intermediul conturilor speciale de card deschise de către Băncile Comerciale;
 • calcularea reținerilor impozitul pe venit, asigurarea socială, asigurarea medicală;
 • calcularea indemnizației de incapacitate temporară de muncă (concediu medical);
 • formarea rapoartelor privind retribuirea muncii (Darea de seama privind retinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicala și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat IPC18, Statistica M1, M3, LM, FORPRO, forma IALS19, raport de muncă IRM19);

RUSSU ALA

Asistent сontabil

Domeniul de competențe și expertiză:

 • recepționarea, eliberarea și lucrul cu documentele contabile primare;
 • eliberarea facturilor fiscale, e-factura;
 • introducerea și evidenta (casa, banca, facturi fiscale, foi de parcurs, acte de achiziții, delegații, ordine de deplasare, etc);
 • evidenta și lucru cu debitorii și creditorii;
 • tranzacțiile de cont bancar și în numerar;
 • tranzacții internet banking a oricărei bănci MD, în moneda naționala și valuta;
 • verificarea / completarea registrelor de casa;
 • completarea și prezentarea rapoartelor;

Domeniile noastre de expertiză

Compania noastră oferă servicii de consultanță juridică si financiară în peste 25 de direcții diferite, dintre care principalele sunt:

Consultanță
Juridică

Detalii

Consultanță
Financiară

Detalii

Servicii
Contabilitate

Detalii

Servicii
de Audit

Detalii

HR și
Payroll

Detalii

Suport Reprezentanțelor
Internaționale

Detalii

Avantajele colaborării
cu noi

Eficient

Externalizarea serviciilor este întotdeauna profitabilă. Mai multă experiență și profesionalism pentru aceiași bani

Centralizare

Având o singur contact pentru toate problemele apărute în procesul de desfășurare a afacerilor este mult mai simplu si mai eficient

Încredere

Toate serviciile oferite de companie sunt asigurate de posibilele pierderi

Experiență

Nu prevenim aparitia problemelor folosindu-ne de experiența si cunostințele acumulate

Clienții noștri