În Moldova s-a deschis Oficiul pentru promovarea intereselor antreprenorilor - Companie de consultanță juridică și financiară - Brodsky Uskov

În Moldova s-a deschis Oficiul pentru promovarea intereselor antreprenorilor

Arhivă

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și compania de consultanță Brodsky Uskov Looper Reed & Partners SRL au semnat la 25 mai 2021 un Memorandum de cooperare, care prevede crearea unui nou instrument de susținere a mediului de afaceri: Oficiul pentru promovarea intereselor antreprenorilor.

În cadrul proiectului, va activa o echipă de specialiști din cadrul Camerei de Comerț și Industrie și companiei de consultanță, care va a ajuta antreprenorii să își promoveze programele de dezvoltare a afacerilor mici.

Oficiul pentru promovarea intereselor antreprenorilor este conceput pentru a consolida rolul sectorului IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii) în promovarea inițiativelor legislative care vizează dezvoltarea economiei țării, creând un climat de afaceri atractiv și transparent. În acest sens, vor fi prezentate propuneri pentru modificări ale cadrului legal și normativ care reglementează antreprenoriatul și vor fi propuse noi inițiative pentru a sprijini companiile locale. În același timp, activitatea Oficiului va avea drept scop și sprijinirea autorităților, în special în elaborarea reglementărilor și a deciziilor care afectează micii antreprenori.

Astfel, autoritățile guvernamentale centrale și rezidenții locali vor putea folosi expertiza juridică a proiectelor și propunerilor dezvoltate care reflectă viziunea mediului de afaceri

„Reprezentarea intereselor antreprenorilor este principala misiune și funcție a Camerei de Comerț și Industrie și prin această inițiativă dorim să oferim antreprenorilor un alt instrument eficient pentru propunerea de sprijin pentru afaceri, precum și pentru eliminarea barierelor din activitățile lor comerciale. Oficiul a fost creat ca răspuns la solicitările membrilor CCI care au suferit de consecințele pandemiei și vor putea beneficia de sprijinul nostru în viitor. „ Sergiu Haria, președinte al Camerei de Comerț și Industrie.

„Una dintre principalele abordări ale Brodsky Uskov Looper Reed & Partners SRL este de a preveni situațiile negative pentru clienții noștri – reprezentanți ai afacerilor din Republica. În procesul de consultare a clienților noștri, am identificat mai multe domenii principale, lucrările cărora necesită o abordare sistematică prin îmbunătățirea reglementării legale a activităților lor comerciale „.Ruslan Uskov, Managing Partner, Brodsky Uskov Looper Reed & Partners.

Echipa Oficiului format a elaborat o listă cu cele mai actuale probleme cu care se confruntă antreprenorii. În prima etapă, Oficiul va propune dezvoltarea și promovarea modificărilor cadrului de reglementare într-o serie de domenii prioritare, printre care:

 1. Dezvoltarea unui cadru legal pentru reglementarea și sprijinirea întreprinderilor familiale
 2. Creșterea statutului legal al meșterilor tradiționali.
 3. Reducerea reglementării guvernamentale (dereglementare) în sectorul agricol.
 4. Procedura de achiziții publice.
 5. Mecanisme de stimulare a antreprenoriatului inovator.
 6. Accesul la finanțare.

Antreprenorii își pot trimite inițiativele și cererile la adresa de e-mail: office@businessupport.md

Activitățile oficiului vor fi, de asemenea, susținute de autorități, în special în elaborarea reglementărilor și a deciziilor care afectează micii întreprinzători.

Astfel, autoritățile administrației publice centrale și locale vor putea folosi expertiza juridică a proiectelor și propunerilor dezvoltate care reflectă viziunea mediului de afaceri.

Notă: Conform Memorandumului semnat, Camera de Comerț și Industrie și Brodsky Uskov Looper Reed& Partners SRL vor coopera în următoarele domenii principale:

 • Informarea autorităților competente cu privire la deficiențele identificate în activitățile instituțiilor și obstacolele în implementarea activităților antreprenoriale.
 • Identificarea lacunelor sistemice și a conflictelor cu legislația actuală în domeniul reglementării și controlului antreprenoriatului.
 • Realizarea unei analize cuprinzătoare a cadrului de reglementare, pregătirea rapoartelor privind domeniile cu probleme și propunerea de modalități practice de rezolvare a acestora.
 • Elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea climatului de afaceri. Aceste recomandări vor fi prezentate autorităților pentru a îmbunătăți legislația și procedurile existente care afectează negativ mediul de afaceri.
 • Analiza și evaluarea impactului cerințelor de reglementare asupra mediului de afaceri.
 • Furnizarea de servicii de consultanță pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.
 • Dezvoltarea în comun a proiectelor de amendamente la legislația actuală în conformitate cu direcțiile și obiectivele Memorandumului.

Pentru mai multe informații, puteți contacta prin e-mail prin trimiterea unei cereri la adresa office@businessupport.md

  Contactați-ne

  Vă rugăm să ne lăsați numărul de telefon sau adresa de e-mail, și noi vă vom contacta în curând